Proto se to bojíš říct "Ne"podle vědy

Karolína Svoboda

Proč nám mozek komplikuje život a nutí nás říkat "Ano", i když srdce křičí "Ne"? Vědecké vysvětlení, které může změnit váš přístup k rozhodování.

Všichni jsme měli chvíle, kdy jsme se nutili říct ” Ano “ zatímco bychom raději řekli ” Ne “. Tento strach z prosazování svých přesvědčení a tužeb je běžný u mnoha lidí, ale proč se tak bojíme říci ne? V tomto článku prozkoumáme vědecké důvody za touto realitou.

Potřeba být milován ostatními

Být společensky přijat je základní lidskou potřebou. Z tohoto důvodu máme tendenci chtít potěšit ostatní a vyhýbat se konfliktním situacím. Vždy říkat ano však může vyústit v nepříjemnou nebo dokonce destruktivní situaci. Přijmout vše, co je navrženo, i když je to v rozporu s našimi hodnotami, je synonymem zrady sebe sama. Ale strach z toho, že nás okolí odmítne, může být silnější než naše touha naslouchat své intuici.

Psychologické faktory ve hře

Naše minulé zkušenosti a emoce výrazně ovlivňují naše chování v přítomnosti, včetně toho, jak říkáme ano nebo ne. Podívejme se na některé z hlavních faktorů, které ovlivňují náš sklon odmítat určité věci.

Vzdělání, které jsme získali v dětství

Způsob, jakým komunikujeme, závisí do značné míry na rodinném prostředí, ve kterém jsme vyrůstali. Pokud naši rodiče a vychovatelé často odmítali naše žádosti nebo nás trestali za vyjádření našich potřeb, je sázka na jistotu, že později v dospělosti budeme mít problém to říct.

Minulá traumata

Traumatická událost může také ovlivnit naše chování, když čelíme odmítnutí. Pokud měl jedinec bolestivou zkušenost, když řekl ne, může si tuto negativní reakci nevědomě spojovat s potenciálně nebezpečnou situací. V tomto případě bude méně pravděpodobné, že zkušenost zopakuje, a proto řekne ne.

Perfekcionismus a strach ze zklamání

Perfekcionisté mají tendenci chtít splnit očekávání všech, i když je to na úkor jejich osobního blaha. Říct ano se pak stává obranným mechanismem proti této úzkosti z toho, že nejste dost dobří a zklamete ostatní.

Potvrzovací smyčka

V psychologii je potvrzovací smyčka fenoménem, ​​kdy jednotlivci přikládají větší význam informacím, které potvrzují jejich předsudky, než informacím, které jim odporují. Tento mechanismus je také pravdivý, pokud jde o náš strach říci ne.

Můžeme tak mít zkušenosti s tím, že jakmile řekneme „ne“, ostatní reagují negativně. Toto pozorování posiluje naši víru, že říkat ne je synonymem odmítnutí a nutí nás pokračovat na naší cestě tím, že většinu času říkáme „ano“.

Důsledky nedostatku afirmace

Neschopnost vyjádřit svá přání může mít škodlivé důsledky pro náš osobní i pracovní život. Zde jsou nějaké příklady:

  • Fyzické a psychické vyčerpání, protože neschopnost říci ne často vede k pracovnímu přetížení a neustálému stresu.
  • Zpomalení našeho profesního rozvoje, protože strach z nelibosti nebo ztráty příležitostí nás povzbuzuje přijmout všechny projekty, dokonce i ty, které naši kariéru nezajímají.
  • Zhoršení kvality života, když ostatní využívají naší poslušnosti k tomu, aby vnutili své vlastní rytmy a rozhodnutí do našeho každodenního života.
  • Pocit neklidu způsobený neschopností uspokojit naše potřeby a touhy v našich romantických nebo přátelských vztazích.

Naučit se říkat ne: nezbytný proces učení

Abychom překonali tuto neochotu prosazovat své přesvědčení, je nezbytné pustit se do procesu učení a tréninku. Zde je několik cest k prozkoumání:

  1. Uvědomte si své limity a naučte se je respektovat, abyste je pak mohli sdělit ostatním.
  2. Identifikujte situace, kdy je nutné říci ne, a procvičte si je, než k nim přistoupíte.
  3. Rozvíjejte asertivitu, to znamená schopnost vyjádřit odmítnutí pevným a uctivým způsobem, aniž byste se cítili provinile nebo zahanbeni.
  4. Pochopte, že naše hodnota jako jednotlivce závisí nejen na našem přijetí ostatními, ale také na naší autenticitě a osobní integritě.

Samostatnost, sebevědomí a osobní spokojenost získáme jedině tím, že se tohoto strachu zbavíme a naučíme se prosadit. Odvaha říkat „ne“ znamená nejen naučit se bránit své vlastní blaho, ale také budovat naplňující vztahy s lidmi kolem nás. Na konci dne, říkat ne je především zajistit a vytvořit větší rovnováhu v našich životech.

Domů » Blog » Proto se to bojíš říct "Ne"podle vědy