3 Zdánlivě neškodné chování, které způsobuje utrpení dítěte

Karolína Svoboda

Jak nevinné návyky a rutiny mohou negativně ovlivnit emoční pohodu vašeho dítěte: Prozkoumejme tři běžné chování, které by mohly vést k nečekaným problémům.

Výchova dětí je pro mnoho rodičů citlivým tématem a může být obtížné vědět, jak nejlépe jednat pro jejich blaho. Existují však určitá zdánlivě neškodná chování, která si rodiče osvojují, ale která mohou dítěti způsobit utrpení. Objevte tato tři chování v tomto článku.

Nedostatek každodenní pozornosti a interakce

Často podceňujeme důležitost pravidelného a pozorného styku s naším dítětem, i když je malé.. Interakce mezi rodiči a dítětem jsou zásadní pro rozvoj a sebevědomí dítěte. Absence nebo nedostatečná interakce může způsobit problémy s připoutaností a dojem dítěte, že nemá v očích svých rodičů hodnotu.

Nedostatečná reakce na signály dítěte

Když miminko pláče, vrčí nebo se usmívá, často očekává reakci svých rodičů. Pokud na tyto signály nereagují, může se dítě cítit ignorováno a trpět. Abyste se tomu vyhnuli, je nezbytné být pozorný vůči těmto projevům a odpovídajícím způsobem reagovatnapříklad přebalováním dítěte, pokud pláče, nebo zapojením se do dialogu, pokud dítě vokalizuje.

Nedostatečná kvalita času

Rodiče, kteří hodně pracují a mají nabitý program, mohou mít tendenci zanedbávat kvalitní čas strávený se svými dětmi. Zlato, je nezbytné, aby dítě mohlo pravidelně prožívat příjemné chvíle s rodičiať už u jídla, na výletě nebo prostě jen při společné hře. To podporuje budování pevné citové vazby mezi dítětem a jeho rodiči a předchází utrpení způsobenému pocitem opuštěnosti.

Neustálé srovnávání s ostatními dětmi

Srovnávání vašeho dítěte s ostatními se může zdát neškodné, ale tato praxe může dítěti způsobit velké utrpení.. Místo toho, aby se soustředilo na svůj vlastní pokrok a dovednosti, může mít pocit, že musí soutěžit s ostatními o souhlas svých rodičů. Tento pocit může vyvolat frustraci a snížit sebevědomí.

Zaměřte se na slabá místa

Když rodiče srovnávají své dítě s ostatními, mají tendenci poukazovat na vše, co je na jejich vlastním dítěti špatně. Místo toho, místo toho své dítě povzbuzujte tím, že budete vyzdvihovat jeho přednosti a úspěchy, a pomozte mu překonat jeho potíže, aniž byste ho znehodnotili.

Učit se soutěžit od mládí

Pokud dítě vyrůstá v prostředí, kde je každý úspěch či neúspěch srovnáván s ostatními, přirozeně se u něj vyvine soutěživý duch, který může poškodit jeho vztahy s ostatními. Místo toho ho učte vážit si odlišností a pomáhat si s ostatními dětmiaby pochopil, že každý má svůj vlastní rytmus a svůj talent.

Používání ponižujícího nebo negativního jazyka

Slova, kterými mluvíme s našimi dětmi, mají významný vliv na jejich vnímání sebe sama. Pokud použijete autoritářský nebo dokonce násilný tón, můžete dítě vyděsit a destabilizovat ho. Je také důležité pečlivě volit slova a způsob, jakým dítě oslovujete.

Nedostatek podpory v těžkých časech

Když dítě zažívá například akademické nebo vztahové potíže, potřebuje bezpodmínečnou podporu svých rodičů. Místo abyste je kritizovali nebo snižovali, ujistěte se, že jim pomáháte najít řešení a překonat jejich problémy.

Neustálá kritika chování dítěte

Pokud neustále poukazujete na to, co je s vaším dítětem špatně, nebo neustále kritizujete jeho činy, může to vážně ovlivnit jeho sebevědomí. Buďte tedy pozorní vyjádřit uznání nebo povzbuzení, když dítě dělá to nejlepší, i když to není vždy dokonalé. Naučí se tak přijímat své nedokonalosti a postupovat navzdory nim.

Je důležité věnovat pozornost emocím a vývoji našich dětí. Jednoduché změny v našem chování a způsobu, jakým s nimi interagujeme, mohou mít velký vliv na jejich pohodu. Zůstaňme si tedy vědomi důsledků našich činů a dbejme na to, abychom vytvořili prostředí příznivé pro růst a vývoj našich nejmenších.

Domů » Blog » 3 Zdánlivě neškodné chování, které způsobuje utrpení dítěte