TNZ logo

SPOLEČNOST PRO KRAJINU

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Společnost pro krajinu je občanské sdružení založené osobami se všestranným zájmem o ochranu a tvorbu přírody a krajiny na území ČR.
Aktivity sdružení chtějí systematicky a komplexně mapovat stav a vývoj krajiny včetně hodnot urbanistických, památkových, kulturních, historických a architektonických a usilovat přitom o celostní přístup a efektivnější spolupráci resortů, oborů i regionů.
Zakládajícími členy sdružení, mezi nimiž najdeme ekology, architekty, urbanisty, kunzhistoriky apod. jsou především členové organizačního výboru multioborové konference Tvář naší země - krajina domova. Předsedou sdružení se stal Ing. Ivan Dejmal.

Výpis z Registru ekonomických subjektů (Český statistický úřad) zde


STANOVY SPOLEČNOSTI PRO KRAJINU

Naleznete zde