TNZ logo

KONTAKT

Společnost pro krajinu

Kamenická 45

170 00 Praha 7

-------------------------------

IČO: 26527910

DIČ: CZ 26527910

Peněžní ústav: Česká spořitelna - Praha, Rytířská

Číslo účtu: 1942562319/0800


-------------------------------

Email: spolecnost@prokrajinu.cz

WWW: www.prokrajinu.cz

Předseda: Ivan Plicka / Email: ivanplicka@a-contact.cz

Výkonný výbor sdružení:

Doc. MgA. Jaroslav Bárta
ak. mal. Karel Čapek
Mgr. Kateřina Dejmalová
Ing. arch. Ivan Plicka
JUDr PhDr Jiří Plos