TNZ logo

Tvář naší země

K výstavě roku 2001 byla na místo katalogu vydána tato kniha, která byla pojata jako dílo trvaleji popularizující téma krajiny. Vedle reprodukcí obrazů ze stejnojmenné výstavy obsahuje literární a odborně-populární texty k tématu, avšak vždy v poloze dobově a společensky podmíněné reflexe. Kniha Tvář naší země je obrazem české a moravské krajiny z pohledu známých českých prozaiků, básníků publicistů, výtvarníků a fotografů. V ukázkách z jejich díla můžeme sledovat, jak vnímali krásu domova a prožívali jeho proměny. Kniha obsahuje i některé dobové dokumenty či příspěvky z odborných i populárních časopisů.
Cena: 300,- Kč
 ks    
Obsah:
Jan Zahradníček: Zemi mé...
Kosmas: Kronika česká
František Halas: Já se tam vrátím…
Jan Skácel: Cesta k nám
Jindřich Šimon Baar: Lůsy
Proč Pánbůh stvořil Chody
Božena Němcová: Obrazy z okolí domažlického
Josef Roubal: O ochraně památek přírodních
Jaroslav Vrchlický: Šumavské motivy
Karel Klostermann: Črty ze Šumavy
Jan Neruda: Romance o Černém jezeře
Karel Klostermann: V ráji šumavském
Adalbert Stifter: Hrad v lese
Antonín Sova: Samota
Ladislav Stehlík: Můj Myslív
Jan Zahradníček: Krajina
Josef Čapek: Stín kapradiny
Petr Helbich: Fotografovat krajinu
Pavel Šrut: Žíla rybníka, obrostlá
Ladislav Stehlík: Rybníky
Josef Dobiáš: Neměňte starých jmen pomístných!
Bohuslav Reynek: Cesty
Vladislav Vančura: Nezábavná skutečnost
Karel Toman: Září
Jan Vrba: Úvoz
Karel Hynek Mácha: Cikáni
Antonín Sova: Poledne u obory
Karel Jaromír Erben: Ze zápisků
Ota Pavel: Smrt krásných srnců
František Hrubín: Na kraji přírody
Jan Vrba: Les ve vichřici
Bohuslav Balbín: Krásy a bohatství české země
Dalibor Tichý: Kacířský turista
Jaromír John: Oheň a síru! Pláč humoristův
Karel Šiktanc: Báseň
Jaroslav Durych: Balada
Vladimír Holan: U Jizery
Karel Čapek: Krušné hory
Vítězslav Nezval: Sonet z Krkonoš
Božena Němcová: Babička
Josef Knap: Podůlší
Miroslav Červenka: Nápis na povalená Boží muka
Jaroslav Seifert: Čtrnáctá hvězda
Josef Hora: Zem, z níž jsme vyšli
Jaroslav Seifert: Studánka a básník
Susanne Renaud: To jako len je země sivá
Bohuslav Reynek: Cesty domova
Alois a Vilém Mrštíkové: Litice
Josef Hora: Jitro v boru
Petr Helbich: Česká krajina
Vladimír Körner: Čarovná moc lesního pramene
František Hrubín: Královská
Egon Bondy: Cesta Českem našich otců
Karel Nováček: Ochrana přírody a továrny
Vilém Závada: Ostrava
Jan Čep: Morava
Josef Pekař: Kritické poznámky k pozemkové reformě
Jiří Mahen: Na moravských hranicích
Stanislav Kostka Neumann: Bouře
Jaromír Tomeček: Lásky
Oldřich Mikulášek: Krásné jho
Jan Skácel: Hora Venušina
Jaromír Hořec: Kde domov
Ludvík Vaculík: Sekyra
Karel Čapek: Prosba o milost
Zákon pro ochranu přírody a krajiny
Miroslav Červenka: Cestou
Jaromír Tomeček: Závaží času
Luboš Jeřábek: Úprava vodotoků a krása krajinná
Zdeněk Rotrekl: Suchá Loz
Jan Čep: Zatopená ves
Jan Vladislav: Samomluvy