TNZ logo

Soubor sborníků referátů z konference 2005

Krajina domova (úvodní svazek souboru) - úvod
Zemědělství a venkov - klíč k budoucnosti evropské krajiny (sborník 1) - úvod
Trendy urbanizace evropského prostoru (sborník 2) - úvod
Identifikace s místem a krajinou jako základ evropy regionů (sborník 3) - úvod
Naše krajina v přírodní krajině Evropy (sborník 4) - úvod
Krajinný ráz (sborník 5) - úvod
Naše krajina v kulturním prostoru Evropy (sborník 6) - úvod
Dodatky (sborník 7) - úvod

Soubor osmi sborníků vydaných u příležitosti konference. Souhrnná cena všech osmi dílů sborníku je 500 Kč.
Cena: 300,- Kč
 ks