TNZ logo

Krajina na kraji

Kniha vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy je výsledkem práce studentů z různých ročníků katedry fotografie FAMU. Cílem studentů bylo zachytit obraz současného stavu krajiny a společnosti v oblastech při hranicích České republiky, které prodělaly zvláště v době po druhé světové válce významnou proměnu především odsunem občanů německé národnosti, vznikem pohraničních pásem, rozvojem průmyslu a těžby, zemědělským využíváním, vznikem rekreačních zón apod. Fotografie vznikaly v letech 2003 - 2005 pod vedením Jaroslava Bárty, Bohumíra Prokůpka a Josefa Ptáčka. Publikace v netradičním formátu 27,6 x 23cm má rozsah 141 stran, vydána byla u příležitosti 3. ročníku konference Tvář naší země - krajina domova a 30. výročí vzniku katedry fotografie na FAMU, vydání první, 800 výtisků.
Vydal Jaroslav Bárta Studio JB v roce 2005.
Cena: 400,- Kč
 ks