TNZ logo

Místa hodná paměti

Unikátní publikace je založena na konfrontaci fotografií a dobových textů s dnešním vzhledem téměř stovky míst, k nimž se vážou významné události v historii státu a země. Na místa, která zanechala stopu nejen v naší paměti a kultuře, ale i v krajině se podíváme prostřednictvím fotografií pořízených v rozmezí jednoho roku (červenec 2001 až červenec 2002) sdružením České foto v čele s Jaroslavem Bártou. Srovnání nabídne svědectví o tom, jak si těchto míst vážíme, jak o ně pečujeme a k jakému posunu hodnot ve společnosti i v krajině došlo. Publikace ve formátu A4 a v rozsahu cca 200 stran se k veřejnosti dostane v čase druhého ročníku konference.
Cena: 460,- Kč
 ks    
Obsah:
úvodní slovo Petra Pitharta
úvod Petra Čorněje