TNZ logo

IVAN DEJMAL

Ivan Dejmal

(1946-2008)

Ivan Dejmal - soustředění při diskuzi

Ivan Dejmal se narodil se 17. října 1946 v Ústí nad Labem. Po ukončení základní školy se vyučil zahradníkem a roce 1965 složil maturitní zkoušku na Střední zahradnické škole v Děčíně. V letech 1965–1970 studoval na Vysoké škole zemědělské v Praze, odkud ho vyloučili, protože byl zatčen pro činnost ve studentském hnutí.
Po čtyřletém vězení za podvracení republiky a ohrožování morálního a politického stavu jednotky (1970 – 1972 a 1974 – 1976) až do konce roku 1989 pracoval v různých dělnických povoláních. Rehabilitován byl v roce 1990, kdy také dokončil studium na VŠZ.
Mezi lety 1970 a 1990 se aktivně podílel na politické práci v opozici a v ekologickém hnutí. V roce 1976 se účastnil vzniku Charty 77 a posléze byl vedoucím její ekologické komise. Od roku 1987 vydával a redigoval samizdatový časopis Ekologický bulletin.
V roce 1988 se účastnil založení Hnutí za občanskou svobodu a podílel se na založení první nezávislé ekologické organizace – Ekologické společnosti, která na podzim roku 1989 iniciovala vznik sdružení ekologických organizací Zelený kruh.
V prosinci 1989 se účastnil založení Konfederace politických vězňů. Od listopadu 1989 do voleb v roce 1990 vedl ekologickou sekci programové komise Občanského fóra. Od prosince 1989 do roku 1992 byl členem Křesťansko-demokratické strany. Po jejím zániku byl do roku 1998 členem Občanské demokratické aliance, od roku 2004 členem Strany zelených. V prosinci 2007 byl zvolen členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů a stal se jejím výkonným místopředsedou.
V únoru 1990 nastoupil na Ministerstvo životního prostředí. Od února 1991 do července 1992 byl ministrem životního prostředí České republiky. Do roku 1994 pracoval v Českém ekologickém ústavu jako vedoucí sekce strategických studií, v letech 1994 až 1995 byl ředitelem Českého ústavu ochrany přírody. Od roku 1995 působil jako nezávislý projektant v oboru územního plánování a krajinářské tvorby jako člen České komory architektů.
Podílel se na založení řady nevládních organizací: v roce 1992 Společnost pro udržitelný život, kde byl od jejího vzniku členem předsednictva; v roce 1993 Ligu ekologických alternativ; v roce 1993 založil a po tři roky vedl Spolek pro obnovu venkova; v roce 2000 Společnost pro krajinu, kde byl až do smrti předsedou.
Byl členem ekologické sekce České křesťanské akademie od jejího založení v roce 1996.
Do roku 1990 publikoval odborné články v ochranářských časopisech. Po roce 1990 publikoval a vystupoval i v rozhlasových a televizních pořadech. Účastnil se řady odborných konferencí a publikoval v jejich sbornících. Od roku 2000 zorganizoval tři ročníky konference Tvář naší země a připravoval její 4. ročník. O různých otázkách životního prostředí často přednášel pro ekologickou i širší veřejnost. Od roku 1992 do roku 2000 přednášel na Politologickém ústavu Karlovy University předmět politické aspekty ekologie.

CENA IVANA DEJMALA


CENA IVANA DEJMALA
Vážení přátelé,
v pátek 6. února jsme si připomněli, že je to již rok, co nás opustil Ivan Dejmal. Po celou tu dobu jen ohledáváme rozsah ztrát, které jeho odchod způsobil, zjišťujeme, kde všude je nenahraditelný.

V sekci Ivan Dejmal naleznete naleznete statut Ceny Ivana Dejmala. Cena byla vyhlášena loni na podzim v rámci čtvrtého ročníku konference Tvář naší země – krajina domova.
Jedním z hlavních cílů ceny je navázat na myšlenky, které Ivana Dejmala, vůdčího ducha a hlavního organizátora konference, vedly k jejímu založení a pořádání právě v takové podobě, v jaké se konala: vytvořit prostor pro setkávání a diskusi co možná nejširšího společenství lidí, zabývajících se či dotýkajících se v nejrůznějších oborech lidské činnosti nějakým způsobem krajiny.

Obracíme se tedy tímto na Vás s připomenutím této ceny, která bude poprvé udělena letos na podzim. Víte-li o nějakém pozitivním počinu, který se vztahuje ke krajině, či o osobě nebo skupině osob, které se výrazným, zaznamenání hodným způsobem zabývaly krajinou – v zásadě bez omezení formy či oboru činnosti – neváhejte a nominujte je na Cenu Ivana Dejmala. Může se jednat o občanskou iniciativu, umělecké dílo, projekt, vědecké pojednání, cokoliv, co je možné pozitivně ocenit v souvislosti s krajinou.
Těšíme se na Vaše nominace.
Ivan Plicka - předseda Společnosti pro krajinu

Statut ceny ke stažení zde