TNZ logo

UDÁLOSTI

20. 10. 2008

TISKOVÁ ZPRÁVA - ZAHÁJENÍ KONFERENCE A DALŠÍ INFORMACE 

IV. KONFERENCE TVÁŘ NAŠÍ ZEMĚ – KRAJINA DOMOVA (2008)
PŮVODNĚ PLÁNOVANÁ KONFERENCE TVÁŘ NAŠÍ ZEMĚ – KRAJINA DOMOVA, KTERÁ SE MĚLA KONAT POČÁTKEM DUBNA TOHOTO ROKU, BYLA Z DŮVODU ÚMRTÍ HLAVNÍHO ORGANIZÁTORA IVANA DEJMALA PŘESUNUTA NA ŘÍJEN 2008.


Konferenci pořádá Společnost pro krajinu a Česká komora architektů z podnětu a pod záštitou Václava Havla a pod záštitou Petra Pitharta. Konference se koná ve dnech 20. až 21. října 2008.

20. října 2008 bude konference slavnostně zahájena v prostorách Senátu Parlamentu České republiky; k hlavním řečníkům slavnostního zahájení budou patřit 1. místopředseda senátu Petr Pithart a poslanec Evropského parlamentu Milan Horáček. Během slavnostního zahájení konference bude vyhlášena Cena Ivana Dejmala a budou představeny dvě knihy: kniha Prostor k úvaze a kniha Český svět.

Vlastní konference se uskuteční 21. října 2008 v Kongresovém středisku Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích.
Jedním ze stálých záměrů konference je, aby se vzájemně vyslechli všichni, kdo se svou životní orientací nebo profesním zájmem tak či onak vztahují ke krajině.
Čtvrtá konference Tvář naší země – krajina domova je připravována s hlavním tématem reflexe vývoje našeho vztahu ke krajině v posledních dvaceti letech – reflexe vyrovnání se s dědictvím let 1948 až 1989. Kromě toho se jednotlivými panely budou prolínat s tím spojená témata: krajina dnes a výzvy, které před námi a naší krajinou stojí pro následující roky.
V rámci konference již tradičně vychází sborník přednesených příspěvků.

CENA IVANA DEJMALA
Součástí slavnostního zahájení konference bude vyhlášení 1. ročníku Ceny Ivana Dejmala, kterou bude každé dva roky udělovat Společnost pro krajinu za zcela ojedinělý počin související s krajinou; první držitel Ceny Ivana Dejmala bude vyhlášen na podzim roku 2009.

SEMINÁŘ K OSOBNOSTI A DÍLU IVANA DEJMALA
Odpoledne před slavnostním zahájením konference se v Senátu uskuteční seminář, moderovaný Čestmírem Klosem, novinářem a dlouholetým spolupracovníkem Ivana Dejmala. V diskusním panelu semináře se sejdou osobnosti, které se s Ivanem Dejmalem podílely na formování českého veřejného života: Petr Vopěnka, ministr školství ve vládě Petra Pitharta, František Pelcl, náměstek ministra životního prostředí, Pavel Šremer, ředitel odboru politiky životního prostředí ministerstva životního prostředí, Petr Štěpánek, radní hl. m. Prahy, a historici současných dějin Jaroslav Pažout a Petr Blažek.

KNIHA PROSTOR K ÚVAZE
Kniha Prostor k úvaze, která vychází u příležitosti semináře k osobnosti a dílu Ivana Dejmala, zahrnuje většinu textů Ivana Dejmala z let 1987–2007, určených širší veřejnosti – čtenářům či posluchačům z nejrůznějších prostředí. Kniha je rozčleněna do kapitol podle témat, jimž se autor celoživotně věnoval: ekologie, energie a krajina s podkapitolami venkov, urbanismus a limity. V poslední kapitole jsou zařazeny texty, v nichž jsou všechna tato témata v širších politických souvislostech.
Poprvé jsou zde znovu publikovány texty z Ekologického bulletinu, který Ivan Dejmal ve spolupráci s dalšími autory vydával jako samizdat od roku 1987 do listopadu 1990.
Pro dokreslení, jakým způsobem autor uvažoval, jsou do knihy zahrnuty i některé rozhovory, které vyšly v různých periodikách.

KNIHA ČESKÝ SVĚT - Kulisy let 1948–1989
Kniha Český svět, vycházející u příležitosti konference, je kronikou let 1948–1989. Po jednotlivých letech konfrontuje dobové texty, vybrané z novin a časopisů, a fotografie z let 2006–2008, které zachycují současný stav popisovaných míst. Ke každému roku se vztahuje jedno či více míst. Každá dvoustrana je věnována jedinému místu – na levé straně výňatkem z dobového textu, na pravé straně barevnou fotografií a pod ní stručným faktografickým a historickým popisem místa. Chronologie nejvýraznějších událostí jednotlivých let, umístěná vždy u první dvojstrany daného roku, umožňuje zařadit věci do historických souvislostí.
Objekty a místa byly vybírány dle jejich významu a podle důležitosti jednotlivých fenoménů tak, aby v knize byly zastoupeny všechny nejcharakterističtější projevy doby od roku 1948 do roku 1989. Autoři fotografií se při fotografování snažili o maximální objektivitu.
Jazyk a styl článků výrazně dokládá atmosféru doby i s jejími ideologickými proklamacemi. Tímto způsobem je možné nahlédnout zcela zřetelně ducha totality i balast slov, jež se však vztahovala ke konkrétním, dodnes viditelným činům. Z této mozaiky dobových textů, historických událostí a současných fotografií vyvstává plastický obraz komunistické minulosti naší země.
Kniha formátu 23 x 32 cm má 176 stran a 79 barevných fotografií s dobovými texty a komentáři.
Vychází u příležitosti 4. ročníku konference Tvář naší země – krajina domova, konané v roce 2008. Svým zaměřením a charakterem volně navazuje na knihu Místa hodná paměti, vydanou v roce 2002, která na literárních textech a černobílých fotografiích zaznamenávala nejdůležitější události a místa české historie do roku 1945.

Koncepce publikace: Jaroslav Bárta, Ivan Dejmal
Úvodní text a ediční poznámka: Kateřina Dejmalová
VÝBĚR DOBOVÝCH TEXTŮ, KOMENTÁŘE A CHRONOLOGIE: LIBOR JŮN
Závěrečný text: Tomáš Bursík
Fotografie: Jaroslav Bárta, Matěj Bárta, Jaromír Čejka, Michael Čtveráček, Zdeněk Helfert, Daniela Horníčková, Petr Zinke
Grafická úprava: Bárta & Bárta
Sazba: Matěj Bárta
Tisk: Květoslav Zaplatílek
Vydal: Jaroslav Bárta Studio JB, Jeronýmova 136, Lomnice nad Popelkou ve spolupráci se Společností pro krajinu v roce 2008
ISBN: 978-80-86512-40-2
***
Kontakt:
Ivan Plicka
Daniel Kolský - 776 176 417 / spolecnost@prokrajinu.cz

AKTUALITY - další články

18. 10. 2017

Cena Ivana Dejmala za rok 2017 

Jménem Společnosti pro krajinu a Nadace Ivan Dejmala pro ochranu přírody
Vás zveme na udělení

Ceny Ivana Dejmala za rok 2017
3. 12. 2015

Fotogalerie ze slavnostního udílení Ceny Ivana Dejmala Martinovi Říhovi 

Slavnostní udílení Ceny Ivana Dejmala za rok 2015 Martinovi Říhovi
Sobota 17. řijna 2015 v Hradci Králové.

AKTUALITY - archiv

7. 10. 2015
Jménem Společnosti pro krajinu Vás zveme na udělení Ceny Ivana Dejmala za rok 2015 Martinovi Říhovi které se uskuteční v sobotu 17. řijna 2015 v Hradci Králové. ...
4. 10. 2015
Letošní cena Ivana Dejmala bude udělena 17.října v Hradci Králové. ...
2. 10. 2013
Jménem Společnosti pro krajinu Vás zveme na udělení Ceny Ivana Dejmala za rok 2013 Dagmar Kjučukové které se uskuteční v sobotu 12. řijna 2013 v obci Zdíkov. ...
21. 11. 2011
Dovolujeme si Vás pozvat na další setkání s krajinou. Tentokrát KRAJINA MAGICKÁ. V úterý 22. listopadu 2011, 20 hodin v DIVADLE ARCHA. ...
4. 11. 2011
V Horním Jiřetíně byla udělena Vladimíru Buřtovi Cena Ivana Dejmala 2011 ...
5. 10. 2011
Společnost pro krajinu uspořádala letos druhý ročník Ceny Ivana Dejmala. Ivan Dejmal, ekolog, urbanista, ministr životního prostředí, který byl navrhovatelem zásadní ekologické legisla ...
17. 6. 2011
Pátý z diskusních večerů, připravovaných Společností pro krajinu, tentokrát o tom, jak asi bude vypadat česká krajina za čtyřicet let. ...
8. 5. 2011
TVÁŘ NAŠÍ ZEMĚ – KRAJINA DOMOVA PRAHA ANEB O ŽIVOTĚ VE MĚSTĚ DIVADLO ARCHA, úterý 17. května 2011, 20 hodin ...
4. 4. 2011
Ve snaze navázat na myšlenky a postoje, které Ivan Dejmal zastával, byla na podzim 2008 v rámci čtvrtého ročníku konference Tvář naší země – krajina domova, vyhlášena Cena Ivana Dejm ...
4. 4. 2011
TVÁŘ NAŠÍ ZEMĚ – KRAJINA DOMOVA - Krajina po Černobylu DIVADLO ARCHA úterý 12. dubna 2011, 20.00 hod. Třetí z diskusních večerů, připravovaných Společností pro krajinu, tentokrát ...
16. 9. 2010
Divadlo Archa 14.10.2010 od 20:00 hod První z diskusních večerů, připravovaných Společností pro krajinu, tentokrát o limitech těžby v severních Čechách, souvislostech jejich případn ...
6. 12. 2009
Galerie AMU a Katedra fotografie FAMU v Praze si Vás dovolují pozvat na zahájení výstavy AMU Gallery and FAMU, Department of Photography invite you to the opening of the exhibition VESNICE / VI ...
12. 11. 2009
V textu naleznete laudation z předání Ceny Ivana Dejmala 17.října 2009 v lázních Velichovky. Letošní laureát Ceny Ivana Dejmala pan Čestmír Klos si vybral krásné místo pro zasazení pam ...
16. 10. 2009
Společnost pro krajinu letos poprvé uděluje cenu Ivana Dejmala. Cena byla vyhlášena v roce 2008 v rámci konference Tvář naší země – Krajina domova. Laureátem Ceny Ivana Dejmala se z des ...
16. 10. 2009
Jménem Společnosti pro krajinu Vás zveme na udělení Ceny Ivana Dejmala za rok 2009, které se uskuteční dne 17.října 2009 v 16.00 hodin v obci Velichovky (Lázně Velichovky). ...
27. 3. 2009
Společnost pro krajinu se rozhodla poskytnout mimořádnou slevu sborníků pro studenty a školy (vzdělávací instituce). Cena byla stanovena na 100,-- Kč/ za každý ročník. Objednávky zas ...
12. 2. 2009
Vážení přátelé, v pátek 6. února jsme si připomněli, že je to již rok, co nás opustil Ivan Dejmal. Po celou tu dobu jen ohledáváme rozsah ztrát, které jeho odchod způsobil, zji ...
15. 4. 2008
Společnost pro krajinu má nové webové stránky. Připravujeme zveřejnění informací k plánované konferenci během několika příštích dní. ...
Stránka   1
( Zobr. 18 položek z 18 )