TNZ logo

KONFERENCE

Konference Tvář naší země 2008Čtvrtá konference Tvář naší země – krajina domova je hlavním tématem reflexe vývoje našeho vztahu ke krajině v posledních dvaceti letech – reflexe vyrovnání se s dědictvím let 1948 až 1989. Kromě toho se jednotlivými panely budou prolínat s tím spojená témata: krajina dnes a výzvy, které před námi a naší krajinou stojí pro následující roky.

V rámci konference proběhly tyto panely:

1. Příroda a krajina
(garant: Václav Petříček; kontakt: vaclav.petricek@nature.cz)
V. Petříček: Reprízy a premiéry na české krajinné scéně
E. Semančíková, V. Holcová, Z. Dvořáková-Líšková, J. Fanta: Krajina jako Popelka v politických dokumentech ČR
V. Kučová: Ochrana historické kulturní krajiny v České republice ( v kontextu světového dědictví)
J. Seják, P. Cudlín , I. Dejmal, V. Petříček, J. Pokorný., et al.: Hodnota služeb ekosystémů a ochrana přírody v ČR

2. Člověk a krajina
(garant: Ivan Plicka; kontakt: ivanplicka@a-contact.cz)
M. Lapka: Krajina v roce devatenáct
P. Hnilička: Rozpustí se dnešní města v krajině ?
M.Pospíšil: Venkov
I. Bičík: Proměny krajiny

3. Společenský a politický kontext
(garant: Jiří Plos; kontakt: jiri.plos@cka.cc)
J.Plos: Společenské souvislosti péče o krajinu a urbánní svět – stav a očekávání
   

Na slavnostním zahájení konference bude představena kniha Český svět 1948 – 1989.


ČESKÝ SVĚT 1948 – 1989
Od pádu komunismu v tehdejším Československu už uplynulo 17 let a mnoho projevů té doby lze vysledovat ve společnosti dodnes. Jsou zde – někdy i nenápadně – zakonzervovány a jsou tak připomínkou oné doby.
Na fotografiích chce kniha zaznamenat dnešní podobu počinů, které minulá éra oslavovala, ukázat, jaká je jejich současná funkce, jak působí a jakou roli plní v dnešní společnosti. Kniha si bude všímat také věcí, které neměly ideologický charakter, ale které nějakým způsobem českou a moravskou krajinu změnily. Všechny tyto okolnosti bude kniha současně sledovat jednak v textech či dobových materiálech nejrůznějšího charakteru, jednak i textech z jiných dob, které se nějak vztahují k danému místu či tématice. [p]
Výčtem nejvýznamnějších událostí jednotlivých let, konfrontací textů a fotografií chce kniha poukázat na projevy doby a na to, jak jsou zakonzervovány v současné společnosti, co znamenají dnes. Kniha by tak měla být jakousi kronikou jednotlivých let, jejich výraznou připomínkou i varováním.


Konference Tvář naší země 2005PŘEPIS VIDEOPOZDRAVU VÁCLAVA HAVLA    VIDEOPOZDRAV VÁCLAVA HAVLA
PROJEV PETRA PITHARTA     PROJEV PETRA PITHARTAKonference Tvář naší země 2002OBSAH KONFERENCE 2002     KONFERENCE 2002


Konference Tvář naší země 2001


ÚVODNÍ SLOVA KE KONFERENCIVIDEOPOZDRAV JEHO KRÁLOVSKÉ VÝSOSTI PRINCE CHARLESE
překlad projevu Prince Charlese

PROJEV ERAZIMA KOHÁKA    PROJEV ERAZIMA KOHÁKA
TELEFONICKÝ POZDRAV VÁCLAVA HAVLA    TELEFONICKÝ POZDRAV VÁCLAVA HAVLA
PROJEV PETRA PITHARTA     PROJEV PETRA PITHARTA


SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTYMONITORING MÉDIÍ

PUBLICITA SOUVISEJÍCÍ S KONFERENCÍ 2005
PUBLICITA SOUVISEJÍCÍ S KONFERENCÍ 2004
PUBLICITA SOUVISEJÍCÍ S KONFERENCÍ 2002
PUBLICITA SOUVISEJÍCÍ S KONFERENCÍ 2001

TISKOVÉ ZPRÁVY
zahájení 3. ročníku konf. (8. 3. 2005)
vyhlášení 3. ročníku konf. (10. 2. 2004)
vyhlášení 2. ročníku konf.(31. 1. 2002)
k zahájení konf. (3. 10. 2002)

VÝSTAVY

VÝSTAVA 2005
VÝSTAVA 2001

VIDEO
Seznam vybraných videofilmů k tématu krajiny
Profesionální videozáznam MŽP z 1. a 2. dne jednání prvního ročníku konference (2001) na nosiči Betacam i VHS je k dispozici na odboru styku s veřejností MŽP u dr. J. Radové.

Sestřih videozáznamu z udílení Ceny časopisu NIKA v roce 2002 prezidentu V. Havlovi za iniciaci konferencí Tvář naší země - krajina domova a zájem o otázky ŽP při výkonu funkce (je možno získat na nosiči CD-ROM v agentuře BioCIT mailto:biocit@ecn.cz ).

SEZNAM VIDEOFILMŮ O KRAJINĚ ZDE